Dette er eksempler på situationer hvor der er tale om een gang i livet.
Om det er børnenes dåb, deres alder eller det stort anlagte bryllup, hvor alt er kørt i stilling, så skal sådanne situationer og begivenheder være en glæde at mindes - også mange år efter, og ikke bare på en CD.
Det skal være en glæde at tage billederne frem, og igen indfange øjeblikket - uden at ærgre sig over forkert belysning, rystelser, uskarphed og kedelige omgivelser.

 

Inden jeg går i gang med en opgave, danner jeg mig et overblik over kundens ønsker. Hvor og hvordan. Jeg taler med f.eks. præsten hvis det er nødvendigt - hvad må jeg, og hvad må jeg ikke.
Alt sammen en service, der gør, at du/I kan koncen-trere jer om det væsentlige.


Justenborg Foto v. Jens Ilnov  - Telefon 2258 4736 - Email foto@justenborg.dk

CVR 75780168

V1.3.0